Aktuális‎ > ‎

Ösztöndíj 2015/2016

Pályázati felhívás

Kedves diákok!

A 2015/2016-os tanévre pályázatot hirdetünk a Bethlen Gábor Alap által juttatott támogatás elnyerésére:

- szociális ösztöndíjra,  

- motivációs ösztöndíjra,  

- lakhatási ösztöndíjra.

A pályázatra jelentkezés: 2015. november 30. –ig az iskola igazgatóságán

Eredmény: 2015. december 7.-én

1.      Szociális Ösztöndíj

Szociális Ösztöndíjat igényelhet az iskola valamennyi nappali tagozatos középiskolás diákja, aki olyan családban él, amely anyagi szükséghelyzetben van, illetve azok, akiknél a család előző évi nettó jövedelmének egy havi átlaga nem lépte túl az egy főre jutó 200 € összeget.

Ilyen támogatásban nem részesülhet az a tanuló, akit feltételesen kizártak az iskolából, vagy az előző félévben a tanulmányi átlaga rosszabb volt 3,5-nél, illetve valamelyik tantárgyból elégtelen eredményt ért el. Az igazgató leállíthatja a már jóváhagyott ösztöndíj folyósítását, ha a diák rendkívül súlyosan megsérti az adott intézmény házirendjét, jelentős mértékben romlott az átlaga illetve igazolatlanul hiányzott a tanításról, vagy kötelező iskolai rendezvényről.

Amennyiben a kérelmezők létszáma meghaladja a támogatásban részesíthető létszámot, akkor a család jövedelme mellett figyelembe vesszük az elért tanulmányi eredményeket és ennek alapján állapítjuk meg a sorrendet. A szociális ösztöndíj a lakhatási ösztöndíjjal együtt nem igényelhető.

 

 2.   Motivációs ösztöndíj

A szociális támogatáson kívül néhány középiskolás diák motivációs ösztöndíjban részesülhet. Ezt a tantestület javasolhatja és ítélheti oda annak, akinek a tanulmányi átlaga nem haladja meg a 1,8-at, illetve versenyeken, eseményeken, egyéb iskolán kívüli tevékenységgel méltó módon képviseli az iskolát.

3.      Lakhatási ösztöndíj

Lakhatási Ösztöndíjat igényelhet az iskola valamennyi nappali tagozatos középiskolás diákja, aki az iskola kollégiumának szolgáltatásait veszi igénybe, és olyan családban él, mely anyagi szükséghelyzetben van, illetve azok, akiknek családja előző évi nettó jövedelméből számított egy hónapra és egy főre jutó átlaga nem haladta meg a 200 € összeget.

Az LVD cég támogatásában részesülő, valamint a szállásdíj fizetése alól már mentesülő diákok ezt nem igényelhetik.

A lakhatási ösztöndíj a szociális ösztöndíjjal együtt nem igényelhető.

Ilyen támogatásban nem részesülhet az a tanuló, akit feltételesen kizártak az iskolából (ill. kollégiumból) vagy az előző félévben a tanulmányi átlaga rosszabb volt 3,5-nél illetve valamelyik tantárgyból elégtelen eredményt ért el. Az igazgató leállíthatja a már jóváhagyott ösztöndíj folyósítását, ha a diák rendkívül súlyosan megsérti az adott intézmény házirendjét, illetve jelentős mértékben romlott az átlaga illetve igazolatlanul hiányzott a tanításról, vagy kötelező iskolai rendezvényről.

 Az ösztöndíjak juttatásának az átértékelését (megvonását, csökkentését illetve méltányos megítélését) az iskola bármely pedagógusa kezdeményezheti, és a pedagógiai értekezlet szótöbbséggel dönthet róla.

 Az ösztöndíjak juttatását, hatékonyságát és a feltételek teljesítését a tantestületi értekezlet félévenként értékeli, és ennek alapján tovább folyósíthatja, megvonhatja illetve más diák számára ítélheti meg.

ĉ
Ladislav Mišurák,
2015. nov. 20. 3:57