Felvételi eljárás 2022/2023

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice rozhodol o konaní prijímacej skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest ( druhé kolo), ktoré sa uskutoční 21.06.2022.

 

Počet voľných miest v jednotlivých odboroch:

 

2387M00 mechatronika                    14 miest

3918M00 technické lýceum               5 miest

6317M00 obchodná akadémia           8 miest

 

 

 

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice igazgatója meghirdeti a felvételi vizsga második fordulóját az egyes szakokra:

  

2387M00 mechatronika                    14 hely

3918M00 technické lýceum               5 hely

6317M00 obchodná akadémia           8 hely
Felvételi kritériumok

Felvételi tesztminták

Comments