Bevezető‎ > ‎

A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KORÁBBI VÉGZŐSEINEK, ABSZOLVENSEINEK FIGYELMÉBE !

Az oktatásügyi törvény módosítása lehetővé teszi az OKLEVELES SPECIALISTA 

(„DiS“) cím használatának jogát azok számára is, akik iskolánkban 2008. augusztus 31. 

előtt fejezték be sikeresen ilyen irányú tanulmányaikat. Ennek jogosultsága az 

abszolvens által az iskolának benyújtott írásbeli kérvénye és az abszolvensi diploma 

fénymásolata alapján kiállított tanúsítvánnyal (igazolással) érvényesíthető.

A kérvényezés megkönnyítése érdekében az iskola honlapjáról letölthető vagy az 

iskolában beszerezhető  formanyomtatványt lehet kitölteni és aláírni a megfelelő adatok 

feltüntetésével.

Kérjük, hogy ezt az információt osszák meg mindazokkal, akiket érinthet!

A Törvénytár oktatásügyről szóló 245/2008 sz. törvénye  2015. április 1-jétől számított 

érvényességgel  az alábbi módosított rendelkezéssel bővült:

161. § db:

Az az abszolvens, aki 2008. augusztus 31-ig szerzett  felsőfokú szakképesítést, és még nem 

kapott jogot az „okleveles specialista” titulus, rövidítéssel „DiS” („diplomovaný 

špecialista“ so skratkou „DiS) illetve az „okleveles művész“, rövidítéssel „DiS.art.“ 

használatára, ezen túl jogosult erre, amennyiben a képzési ideje legkevesebb két évig tartott.  

Az az oktatási intézmény illetve annak jogutódja, ahol  az abszolvens eme tanulmányait 

végezte, az abszolvens írásbeli kérvényére a titulus viselésre feljogosító tanúsítványít állít 

ki. 

(Zákon č.245/2008 Z.Zz.)
ĉ
Ladislav Mišurák,
2015. jún. 21. 23:40