Iskolai iratok‎ > ‎Aktuális‎ > ‎

Az iskolaügyi osztály és az iskola igazgatójának nyilatkozata

Papp Sándor, 2013. máj. 10. 0:34   [ frissítve: 2013. máj. 10. 0:50, felhasználó: Ladislav Mišurák ]

 

SOŠ Jozefa Szakkayho  vďaka orientácii na IT stabilizuje svoju existenciu

 

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v kraji prehlbuje spoluprácu s IT firmou T Systems i združením IT Walley,  s cieľom upraviť vzdelávanie na stredných školách smerom k výchove absolventov so zameraním na informatiku.

Výsledkom tejto spolupráce je zavádzanie nových študijných odborov na našich školách. Jednou zo škôl, ktorá zapojením do tejto spolupráce bude zavádzať nové odbory resp. upravovať školské výchovno-vzdelávacie programy jestvujúcich odborov je aj SOŠ Jozefa Szakkayho. Zriaďovateľ KSK a T Systems vybrali pre spoluprácu túto školu vďaka dobrému personálnemu a materiálnemu zázemiu pre štúdium daných odborov a tiež z dôvodu, že možnosť uplatnenia absolventov týchto odborov bude nielen v Košiciach, ale aj v Debrecene, kde funguje firma T Systems taktiež. Štúdium týchto odborov už dnes na tejto škole prebieha v maďarskom jazyku.

 

Ing. Štefan Kandráč
vedúci odboru
Odbor školstva
Košický samosprávny kraj

 

 

AZ IPARI NINCS VESZÉLYBEN!!!

 

Egyes honlapok szalagcímben hirdették, hogy a kassai magyar Ipari, vagyis a Szakkay József Szakközépiskola jövője veszélyben lenne. Méghozzá egy olyan újsághírre hivatkoznak, amelyik éppen az ellenkezőjét állítja. A megyei tanügyi vezető Kandráč úr maga jelenti ki, hogy a megszűnés nem fenyegeti az Iparit, mert olyan szakot nyitottak, amire nagy az igény az informatikai cégek részéről. Ez a műszaki líceum, ahol megfelelő számítástechnikai felkészítés folyik.

A SZÜLŐKET ÉS ÉRDEKLŐDŐKET MEGNYUGTATJUK, HOGY AZ IPARIBAN TOVÁBB FOLYIK A SZAKEMBEREK FELKÉSZÍTÉSE.

 

 

Ing. Matej Éva

az iskola igazgatója