Iskolánkról‎ > ‎Projektek‎ > ‎

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A Szakkay József Szakközépiskola által meghirdetett, a Bethlen Gábor Alap révén juttatott támogatásnak köszönhetően, a 2018/2019-es évre szóló ösztöndíj pályázati felhívás alapján 40 diák részesült ösztöndíjban. A támogatás összege 3 000 000 HUF.

 Az ösztöndíj pályázatot 2018 szeptemberében hirdettük meg két kategóriában:

- szociális ösztöndíj,  

- lakhatási ösztöndíj.

A jelentkezés határideje: 2018. október 19.

Eredményhirdetés: 2018. november 06.

1.     Szociális Ösztöndíj

Szociális Ösztöndíjat igényelhet az iskola valamennyi nappali tagozatos középiskolás diákja, aki olyan családban él, amely anyagi szükséghelyzetben van, illetve azok, akiknél a család előző évi nettó jövedelmének egy havi átlaga nem lépte túl az egy főre jutó 300 € összeget.

Ilyen támogatásban nem részesülhet az a tanuló, akit feltételesen kizártak az iskolából, vagy az előző félévben a tanulmányi átlaga rosszabb volt 3,5-nél, illetve valamelyik tantárgyból elégtelen eredményt ért el. Az igazgató leállíthatja a már jóváhagyott ösztöndíj folyósítását, ha a diák rendkívül súlyosan megsérti az adott intézmény házirendjét, jelentős mértékben romlott az átlaga illetve igazolatlanul hiányzott a tanításról, vagy kötelező iskolai rendezvényről.

2.     Lakhatási ösztöndíj

Lakhatási Ösztöndíjat igényelhet az iskola valamennyi nappali tagozatos középiskolás diákja, aki az iskola kollégiumának szolgáltatásait veszi igénybe, és olyan családban él, mely anyagi szükséghelyzetben van, illetve azok, akiknek családja előző évi nettó jövedelméből számított egy hónapra és egy főre jutó átlaga nem haladta meg a 300 € összeget.

A lakhatási ösztöndíj a szociális ösztöndíjjal együtt nem igényelhető.

Ilyen támogatásban nem részesülhet az a tanuló, akit feltételesen kizártak az iskolából (ill. kollégiumból) vagy az előző félévben a tanulmányi átlaga rosszabb volt 3,5-nél illetve valamelyik tantárgyból elégtelen eredményt ért el. Az igazgató leállíthatja a már jóváhagyott ösztöndíj folyósítását, ha a diák rendkívül súlyosan megsérti az adott intézmény házirendjét, illetve jelentős mértékben romlott az átlaga illetve igazolatlanul hiányzott a tanításról, vagy kötelező iskolai rendezvényről.

Az ösztöndíjak juttatásának az átértékelését (megvonását, csökkentését illetve méltányos megítélését) az iskola bármely pedagógusa kezdeményezheti, és a pedagógiai értekezlet szótöbbséggel dönthet róla.

Az ösztöndíjak juttatását, hatékonyságát és a feltételek teljesítését a tantestületi értekezlet félévenként értékeli, és ennek alapján tovább folyósíthatja, megvonhatja, illetve más diák számára ítélheti meg.

 

A támogatás kifizetése a következőképpen történt:

I. félév –          Szociális ösztöndíj – 20 diák,

                        Lakhatási ösztöndíj – 20 diák.

II. félév -          Szociális ösztöndíj – 20 diák,

                        Lakhatási ösztöndíj – 20 diák.