Iskolánkról‎ > ‎Projektek‎ > ‎

Dvere do budúcnosti


REALIZÁCIA MALÉHO PROJEKTU S NÁZVOM: Dvere do budúcnosti SA USKUTOČNÍ 30. 09. 2014 na 

SOŠ JOZEFA SZAKKAYHO – SZAKKAY JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GREŠÁKOVA 1 v KOŠICIACH

Čas konania: 8.00 – 15.00

Názov projektu:
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax
Prijímateľ: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

MILÝ UČITELIA, ŽIACI A ČITATELIA !

Realizácia malého projektu s názvom: 
Dvere do budúcnosti prebehne dnes 30.09.2014, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, 
ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na SOŠ Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1 v Košiciach na 1. poschodí a v školskej knižnici, desať žiakov 3.A triedy z odboru MECHATRONIKA a štyria členovia realizačného tímu: Ing. Árpád Asszonyi, Ing. Jolana Babejová, Éva Fülöp, Gergely Siladi pod vedením autora malého projektu: Ing. Tímea Dulinová naplňujú projekt, ktorý vedie žiakov k pracovnej výchove, zvyšuje ich estetické cítenie. 

Účastníci si osvoja práce súvisiace s maľovaním, získajú pracovné návyky, osvoja si pravidlá práce v tíme, a tieto zručnosti a znalosti pozitívne využijú v budúcnosti. 
Členovia realizačného tímu spolu s autorom malého projektu sa zdokonalia v práci s kolektívom a v tímovej práci a osvoja si znalosti projektového myslenia. Je za tým veľa práce - pripraviť, realizovaťa na záver hodnotiť malý projekt, ale výsledky z dobre odvedenej práce a spokojnosť z úspechu nás všetkých motivuje k tomu, aby to nebol náš prvý malý projekt.