Távoktatás‎ > ‎

Osztályzás a távoktatás idején

Tisztelt szülők, kedves diákok!

 


Az Iskolaügyi Minisztérium határozata alapján iskolánk kidolgozta a saját belső irányelvét az osztályzással kapcsolatban a távoktatás idején:

 

ü  Az értékelésnél figyelembe vesszük a diákok otthoni individuális felkészülését.

ü  Ha valamelyik diák objektív okok miatt - melyeket köteles tudatni az osztályfőnökével - nem kapcsolódik be a távoktatásba, nem teljesíti feladatait, a tanár nem ronthat az értékelésén.

ü  Fontos, hogy az értékelés során a pedagógustól a diák konstruktív, építő és haladást segítő visszajelzést kapjon. A pedagógusnak kötelessége rámutatni a diák hibáira, s javaslatot tesz a hibák kiküszöbölésére.

ü  A pedagógusok figyelembe veszik a diákok individuális sajátosságait.

ü  A pedagógiai tanács úgy döntött, hogy a következő tantárgyak nem lesznek jeggyel osztályozva:

I.A : PRA – gyakorlat, CEL – elektrotechnika gyakorlatok

II.A: PRA – gyakorlat, CEL – elektrotechnika gyakorlatok

III.A: APW – gyártás-előkészítés, PRA – gyakorlat (csak a második csoport!!!)

III.C: OKS – szlovák szaknyelvi társalgás

IV.A: PNW – NC gépek programozása, PRA – gyakorlat (csak a második csoport!!!)

Testnevelés - minden osztályban.

A felsorolt tantárgyaknál a tanuló bizonyítványába az „abszolválta” szót tüntetjük fel. A többi tantárgy az év végi bizonyítványban jeggyel lesz értékelve!

ü Hangsúlyt kap a tanuló önértékelése is.

ü Az iskolai nagy dolgozatok írása nincs megengedve.

ü A rendkívüli helyzetre való tekintettel nem megengedett, hogy a pedagógus elégtelennel osztályozzon az év végi bizonyítványban. A diák nem ismételheti az évfolyamot. Amennyiben viszont a diák szubjektív okok miatt nem kapcsolódik be a távoktatásba, nem teljesíti feladatait és elégtelen eredményeket ért el a távoktatás bevezetése előtt, 2020. augusztus 31-ig pótvizsgát kell tennie. Amennyiben a vizsga eredménye elégtelen jeggyel lesz értékelve az évfolyam ismétlése elkerülhetetlen. A pótvizsgáról a pedagógiai tanács dönt.

 

Comments